Adeileddau

Llochesi

Corlannau Amlgellog

Corlannau Cynefino

Corlannau Golchi Corlan o'r 1980au

Adeiladwyd corlan Buarth Fedw gan Dafydd Pritchard o fferm Glanmor Isaf yng nghanol y 1980au, ac mae'n dal i gael ei defnyddio heddiw. Codwyd y gorlan yn ystod gaeaf pan oedd y ddaear yn feddal ac felly yn ei gwneud yn haws gosod y pileri llechi yn eu lle.

 


 

 

Bydd defaid yn cael eu cneifio hefyd yn y gorlan hon.


Trapiau Llwynogod

Tynnwyd y llun hwn gan Arwel Roberts ac mae wedi'i gynnwys trwy garedigrwydd Jane Kenney, Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd. 

Cytiau Myn

Llochesi Bugeiliaid