Sut mae'r corlannau'n gweithio

Corlannau Amlgellog

Mae'r rhan fwyaf o’r 3500 o gorlannau yng ngogledd Cymru yn cynnwys un neu ddwy o gelloedd yn unig ac fe’u codwyd fel llochesi i’r defaid, neu fel rhywle i roi anifeiliaid a oedd wedi brifo. Mae mwy o fanylion am y rhain ac adeileddau eraill yma. Fodd bynnag, mae pwrpas gwahanol i'r corlannau mwyaf. Gelwir y corlannau sydd â 4 neu fwy o gelloedd yn gorlannau amlgellog ac maent yn cynrychioli oddeutu 3.5% o'r cyfanswm (tua 100).

Mae corlannau amlgellog yn caniatáu i ffermwyr ailgynnull eu defaid eu hunain pan fo preiddiau o wahanol ffermydd wedi cymysgu ar dir pori comin.