Dolenni ac Adnoddau

Erthyglau a Gwefannau

Cymraeg

Hanes Dyffryn Ogwen - erthyglau yn ymwneud â hanes yr ardal gan gynnwys ffermio (John Ll. Williams a Lowri W. Williams) 

Ffermio yn Llanllechid - hanes ffermio yn ardal Llanllechid (Dafydd Fôn Williams) 

Clustnodau - erthygl ar glustnodau (Y Casglwr, Cymdeithas Bob Owen) 

Nodau Clustiau - erthygl yn Eco'r Wyddfa 

Waen Gynfi yn yr Hen Amser - hanes Gruffydd Owen Ellis a'r trap llwynog gan W Williams, Cymru'r Plant 1905

Y Bugail - cerdd gan Uwchlyn yn Y Tyst, 25 Tachwedd 1914 

Tarddiad y gair 'Heft' - Ieuan Wyn


Saesneg

Sheepfolds in Wales - lluniau o gorlannau ar safle Wikepedia 

Medieval and Post-Medieval Agricultural Features in North-West Wales - adolygiad o gorlannau a safleoedd hanesyddol eraill (YAG 2014)

The Archaeological and Agricultural Significance of the Multicellular Sheepfolds of Snowdonia  - Fiona Johnson (1998) 

Changes in Rural Wales in the Industrial Revolution - Dr Frances Richardson 

Sheep Ear and Body Identification Marks in Wales - Dr Dafydd Roberts Folk Life 1981-2 (Cyfrol 20)

A history of enclosures in Britain - The Land Haf 2009

Sheep stealing 1730 - 1830 - Nicholas Woodward, Agricultural History Review

Stone fox traps in the Lake District - Sean Adcock Stonechat Rhifyn 25 (Hydref 2011)

Sheepfolds in Croatia - dolen i  'Academia'

Stells - corlannau yn yr Alban

Pobl

Anna Pritchard - dylunydd tecstilau 

Carrie Rimes - Cosyn Cymru,  cynnyrch llefrith dafad

Clustnodau - llyfrau Heddlu Gogledd Cymru

Clustnodau Arfon 

Clustnodau Meirion