Corlannau mewn gwledydd eraill

Cymariaethau Rhyngwladol

Gwlad yr Iâ, lle y gelwir y corlannau yn rettir, ac maent fel arfer yn grwn.

Y Swistir, lle y'u gelwir yn Färricha. (Llun : VALENTIN FLAURAUD).

Croatia, lle y'u gelwir yn mrgari. Mae hon ar ar ynys Krk.