Hel defaid, 

Medi 2023

Amser diddyfnu, pan fydd y defaid yn cael eu casglu i wahanu'r ŵyn oddi wrth y mamogiaid