Map a Data

Dyma fap o'r holl safleoedd rydw i wedi ymweld â nhw. Mae clicio ar bob pin yn dangos gwybodaeth bellach am bob corlan unigol, ynghyd â llun ohoni o'r awyr.

 

Sylwch fod rhai o'r corlannau ar dir preifat ac ni ellir ymweld â nhw heb ganiatâd.

Data

Corlannau.xlsx