Oriel 5

Trap Llwynog

Cwm Pen-Llafar

Corlan, Rheadr Fawr

Abergwyngregyn

Corlan, Maen Llwyd

Llanllyfni

Corlan, Llyn Cwm Dulyn

Llanllyfni

Corlan, Gwastad Ffynnon-Deg

Llandeiniolen

Buarth Trwyn Garth

yn Ffridd Eithin, yn Gwaun Lydan. Cwm Caseg wrth Ffynnon Caseg. Dim yn cael ei defnyddio bellach. Yn arfer cael eu defnyddio i ddidol defaid i Ciltwllan or mynydd a sortio defaid Ffridd Eithin -sydd efo hawliau pori gwahanol borwyr arni (Richard Temple-Morris)

Cwm Caseg

Corlan, Di-enw

Cwm Caseg

Buarth Richard Ogwen

Buarth Richard Ogwen, trwy bwlch Troed Ceffyl a llwybr troed ceffyl, rhwng Trosgl a Gyrn Wigau. Tad Noel Ellis, cyn ffermwr Tal y Bont Uchaf a cyn huna yn ffermio yn Cochwillan a adeiladodd y gorlan i'w ddefnyddio. Corlan codi cynefin. (Richard Temple-Morris)

Cwm Caseg

Cwt Jacob

Pant Mawr, Abergwyngregyn

Hen cwt bugail

Corlan, Di-enw

Pant Mawr, Abergwyngregyn

Buarth John Rowlands

Cwm Caseg

Golchfa

Cwm Caseg

Buarth Mawr y Braich

Cwm Caseg

Buarth Mawr y Braich

Cwm Caseg