Oriel 5

Trap Llwynog

Cwm Pen-Llafar

Corlan, Rheadr Fawr

Abergwyngregyn

Corlan, Maen Llwyd

Llanllyfni

Corlan, Llyn Cwm Dulyn

Llanllyfni

Corlan, Gwastad Ffynnon-Deg

Llandeiniolen