Ffermio defaid yn Y Carneddau

Pori ar y Carneddau


Y Setiwr


Marciau adnabod - nodau pyg

Marciau adnabod - nodau clust / clustnodau
Llyfyr clustnodau, fferm Glanmor Isaf 1870

Clustnodau fferm y teulu Pritchard, sef Tŷ Slaters ar y pryd, oedd rhifau 182 a 183. Yn ddiweddarach, symudodd y teulu i fferm Pen-y-Bryn ym Mangor ac wedyn i'r safle presennol, sef Glanmor Isaf.


Gyda diolch i Dafydd Pritchard


Llyfyr clustnodau, fferm Glanmor Isaf 1920

Erbyn 1920 roedd y teulu Pritchard yn amaethu yn fferm Glamor Isaf, ger yr arfordir. Nid oedd y clustnod sydd ar ben y rhestr wedi newid o'i gymharu â rhif 183 ar restr 1870 ac mae'n cael ei ddefnyddio hyd heddiw.

 

Gyda diolch i Dafydd Pritchard